Het kantoor werkt op basis van een uurtarief. Dit uurtarief is € 210,– per uur exclusief 21% BTW en 5% kantoorkosten. Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch contact opnemen.

Indien uw inkomen onder een bepaalde grens ligt, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (de zogenaamde toevoeging). U betaalt dan een lager tarief in de vorm van een eenmalige eigen bijdrage. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rvr.org en klik vervolgens op “ik ben rechtzoekende”).