Slooter en Partners heeft de meeste ervaring opgedaan en opleiding genoten in het personen- en familierecht, dat wil zeggen echtscheidings- en daaraan grenzende zaken, zoals alimentatiezaken en vaststellen of wijzigen van omgangsregelingen. Maar ook voor een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing bent u aan het goede adres.

Een scheiding is een moeilijke, emotionele periode voor alle betrokkenen. Het is echter ook een periode waarin van alles geregeld moet worden:
• echtscheidingsprocedure;
• omgangsregeling/co-ouderschap;
• verdeling van alle spullen en financiën;
• verdeling van de pensioenen;
• kinderalimentatie en/of partneralimentatie.

Deze onderwerpen direct goed regelen schept rust en voorkomt onenigheid en nieuwe gerechtelijke procedures in de toekomst. Het is daarom een prettig idee dit regelwerk te kunnen overlaten aan een advocaat die weet waar zij mee bezig is.

Voor echtscheiding kunt u ook samen met uw echtgeno(o)t(e) terecht, als u de scheiding graag in goed overleg samen wilt regelen, met één gemeenschappelijke advocaat.

Hebt u samen kinderen, dan wordt in overleg met u ook een ouderschapsplan opgesteld. In het belang van uw kinderen worden daarin geregeld zaken als omgang en verdeling van vakanties/feestdagen/verjaardagen, de manier waarop en hoe vaak u als ouders na de scheiding zult overleggen over de kinderen en wie welke beslissingen neemt over de kinderen.