Slooter en Partners staat zowel werkgevers als werknemers bij in procedures over het arbeids- en ontslagrecht.

Het arbeidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met veel valkuilen. Voor werkgevers en werknemers valt het dan ook niet mee om steeds de juiste beslissingen te nemen. Slooter en Partners helpt hen daarbij. Of het nu gaat om een voorgenomen ontslag op staande voet, de ontbinding van een arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld om het beoordelen van de vraag of iemand op non-actief had mogen worden gesteld: Slooter en Partners kan op al die vragen antwoord geven.

Werknemers vragen Slooter en Partners vaak om raad als zij worden geconfronteerd met ontslag, een beperking van hun arbeidsvoorwaarden, het niet uitbetalen van loon of wanneer er problemen ontstaan in verband met hun uitkering of arbeidsongeschiktheid.
Slooter en Partners treedt ook regelmatig op in procedures over handhaving of vernietiging van een non-concurrentiebeding of relatiebeding. Ook kunt u bij ons terecht voor het opstellen van een overeenkomst van opdracht.